A szertartás megrendeléséhez több  okmányra és egyéb iratra van szükség. Hiányos dokumentumokkal nem tudja a szolgáltatásunkat megrendelni, de természetesen a fontos iratok megszerzésében, kérésére segítséget nyújtunk.

A szükséges okmányok, otthonában történt elhalálozás esetén

 • háziorvosa által kiállított halott vizsgálati bizonyítvány
 • az elhunyt személyi igazolványa, lakcímét igazoló kártya
 • érvényes útlevele
 • érvényes vezetoi engedélye
 • születési anyakönyvi kivonat
 • házas esetén házastársi anyakönyvi kivonat
 • özvegy esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • elvált esetén válásról hivatalos bírósági végzés
 • ha nyugdíjas volt nyugdíjas törzsszáma
 • Hamvasztásos temetéshez szükséges még:
 • utolsó kórházi zárójelentés
 • családorvos igazolás
 • Boncolás nélküli hamvasztáshoz otthon történt haláleseténél
 • ÁNTSZ engedély (családorvos igazolása boncolás nélküli hamvasztáshoz)
 • Az engedélyt csak közvetlen családtag kérelmezheti!