A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről Irodánk munkatársaitól.
Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról, de ehhez önnek is joga és lehetősége van.

Célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell, amennyiben arról megegyezés van a hozzátartozók között. .

Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van.
A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.
Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk.
Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.
Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket.

További szolgáltatásaink:

díjtalan tanácsadás felvilágosítás
ügyintézés a kórházban a felvételi irodán és a kórbonctanon
tisztiorvosi és rendőrségi engedélyek beszerzése
anyakönyveztetés és a szükséges iratok beszerzése

koszorúk biztosítása
halott szállítás, öltöztetés, koporsó kereszt, fejfa, urna, sírásás, ravatalozás,
polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása
egyházi szertartás intézésében szükséges közreműködés
hamvasztás, és hamvak szállítása
belföldi halott szállítás
virág, élő virág,
koszorúkötés
exhumálás, sírhely meghosszabbítás intézése
sírkőkészítés